Język migowy

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu koncentrują się głównie na tym, co potrafią rozpoznać wzrokiem. Chcąc się porozumieć z takim człowiekiem warto znać ich język, który nie należy do najprostszych. W naszym kraju nauka języka migowego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Można zapisać się na takie kursy językowe do ośrodków kursowych organizujących naukę takiego języka. Innym sposobem jest  kontakt z Polskim Związkiem Głuchych, który w swoich złożeniach statutowych posiada obowiązek nauczania języka migowego. Związek ten organizuje szkolenia w różnych  stopniach  zaawansowania dla pedagogów, logopedów, rodziców dzieci głuchych, wykładowców, pracowników służb społecznych itp.  Oddziały Polskiego Związku Głuchych działają na terenie całej Polski i mają w obowiązku naukę języka migowego. Kursy językowe realizowane są w programie dwustopniowym dla tłumacza, jak również w trzystopniowych , dla osób pracujących w ośrodkach, szkołach itp. Organizowane są również indywidualne kursy językowe migowego dla nauczycieli. Każdy z tych programów obejmuje teorię języka migowego, daktylografię i ideografię.